نویسنده = شاه آبادی، ابوالفضل
تأثیر شاخص‌های خوشبختی لگاتوم در توسعهٔ گردشگری بین‌المللی

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 99-117

10.22034/jtd.2023.333614.2585

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ سمانه احمدی یوسف؛ ثمینه قاسمی فر


تأثیر مؤلفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان در توسعهٔ صنعت گردشگری در کشورهای منتخب

دوره 12، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 59-72

10.22034/jtd.2022.271441.2262

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ مجید بابایی