نویسنده = فلاختی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 84-100

آزاد خانزادی؛ علی فلاختی؛ زهرا حیرانی