نویسنده = آرمان احمدی زاد
نقش صنعت فیلم سازی در برندسازی مقاصد گردشگری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/jtd.2023.390588.2760

یسرا صالحی؛ ارمان احمدی زاد؛ زاهد قادری