نویسنده = جلال آبادی، لیلا
شناسایی پیشران های موثر بر وضعیت آینده گردشگری پایدار شهر کرمان با رویکرد آینده پژوهی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 156-178

اسماعیل علی اکبری؛ احمد پوراحمد؛ لیلا جلال آبادی