نویسنده = کنجکاومنفرد، امیررضا
مرور نظام مند پیامدهای مالکیت روانشناختی از دیدگاه گردشگران مقصدهای گردشگری شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.383274.2733

زهره فرزین فر؛ امیررضا کنجکاومنفرد؛ سید محمد طباطبایی نسب


تأثیر امضای برند در شهرت و عملکرد برند با تأکید بر نقش ارزش ویژۀ برند

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 69-80

10.22034/jtd.2020.232806.2043

سعید سعیدا اردکانی؛ امیررضا کنجکاومنفرد؛ فرزانه ضرابخانه


نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 97-112

10.22034/jtd.2018.69463

محمد غفاری؛ احمد عباسی؛ امیررضا کنجکاو منفرد