نویسنده = غیور باغبانی، سید مرتضی
واکاوی عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری دانش در مورد مقصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 173-188

10.22034/jtd.2020.206881.1865

نازنین فلاح تفتی؛ مرتضی رجوعی؛ سید مرتضی غیور باغبانی


بررسی عوامل موثر بر وفاداری برند با نقش میانجی هویت پذیری و عشق به برند در هتل های پنج ستاره شهر مشهد

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 121-138

ملیحه تقدیر؛ سید مرتضی غیور باغبانی؛ مرتضی رجوعی