نویسنده = شیخ الاسلامی، زینب
بررسی عوامل مؤثر بر نیات رفتاری مشتریان هتل‌های پنج ستاره مشهد

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 78-96

10.22034/jtd.2018.69462

مرتضی رجوعی؛ کاظم مجدی یزدی؛ زینب شیخ الاسلامی