نویسنده = رکن الدین افتخاری، عبدالرضا
طراحی الگوی توسعۀ پایدار گردشگری کشاورزی مبتنی بر مؤلفه‌های سازمانی مورد مطالعه: استان‌های حاشیۀ دریای خزر

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 159-173

10.22034/jtd.2020.208030.1874

مریم محمودی؛ محمد چیذری؛ خلیل کلانتری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری


تحلیل و اولویت‌بندی ابعاد مؤثر در ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 51-68

10.22034/jtd.2020.236223.2062

فرزانه خوشه بست؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ منوچهر جهانیان؛ مجتبی جاودان


تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 235-251

10.22034/jtd.2020.110329.1265

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی درخشان


شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش کیفیت محیط روستاهای هدف گردشگری، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان تهران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 276-298

10.22034/jtd.2018.140996.1460

راضیه ولاشجردی فراهانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری