نویسنده = رکن الدین افتخاری، عبدالرضا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و اولویت بندی ابعاد موثر بر ادراک گردشگران رویداد بزرگداشت فردوسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

فرزانه خوشه بست؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ منوچهر جهانیان؛ مجتبی جاودان


2. تحلیلی بر توزیع فضایی بازی های بومی و محلی در نواحی روستایی مطالعه موردی : روستاهای بخش خورش رستم

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 235-251

عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ مهدی درخشان


3. شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش کیفیت محیط روستاهای هدف گردشگری، مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان تهران

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 276-298

راضیه ولاشجردی فراهانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری