نویسنده = زهره کیانی فیض آبادی
تأثیر انتظارات گردشگر بر تمایلات رفتاری با میانجیگری کیفیت ادراک شده خدمات

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 299-315

10.22034/jtd.2018.149907.1515

لیلا وثوقی؛ زهره کیانی فیض آبادی؛ مونا معرفی


واکاوی موانع توسعه گردشگری پزشکی در ایران با تاکید بر الزامات سیاستگذاری

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 38-60

10.22034/jtd.2018.142305.1473

رحمت الله قلی پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض آبادی