نویسنده = همتی، امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برندسازی داخلی بر عملکرد برند در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل‌های بین‌المللی لاله و پارسیان استقلال در شهر تهران)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 80-99

مهدی ابراهیمی نژاد؛ مهدی دهقانی سلطانی؛ حسین فارسی زاده؛ امین همتی