نویسنده = فلاح تفتی، حامد
تعداد مقالات: 4
2. ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری مبتنی بر ادراک مراجعین (موردمطالعه: شهر یزد)

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 210-230

حامد فلاح تفتی؛ مجید حیدری کوشکنو


3. تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 74-87

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد