نویسنده = فلاح تفتی، حامد
تحلیل تاثیرات متقابل صنعت بیمه و گردشگری در ایران با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 74-87

10.22034/jtd.2018.81140

حامد فلاح تفتی؛ سعیده منشادیان؛ ثریا فرازی یزدان آباد