نویسنده = باصولی، مهدی
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار در گردشگری سلامت سالمندی استان یزد با استفاده از رویکرد نگاشت‌شناختی فازی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 213-224

10.22034/jtd.2020.236443.2061

مهدیه زحمتکش سردوراهی؛ مهدی باصولی؛ محمد سیادتان؛ آرام آردیان؛ لیلا اویسی


نگاشت معنایی تصویر ذهنی گردشگران شهری

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 19-29

10.22034/jtd.2020.236020.2060

مهدی باصولی؛ میر محمد اسعدی؛ یاسمین برومندزاد؛ لیلا اویسی؛ محمد امیر اویسی