نویسنده = سبهوند، رضا
توسعه صنعت گردشگری از طریق برندسازی صنایع دستی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 226-240

10.22034/jtd.2018.117569.1323

سید نجم الدین موسوی؛ امیر غفوریان شاگردی؛ علی سرشومی؛ رضا سبهوند


بررسی تاثیر عوامل غیردرمانی بر توسعه گردشگری سلامت

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 195-212

10.22034/jtd.2018.91961.1126

مهرداد ناصرپور؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


تبیین مولفه های برندسازی شهری با تاکید بر صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 160-179

علی شریعت نژاد؛ نجم الدین موسوی؛ رضا سبهوند


شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 109-133

10.22034/jtd.2020.110408

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند