نویسنده = مجیدی فر، محمد مسعود
طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتل‌داری مطالعة موردی هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-266

10.22034/jtd.2020.230022.2029

شمس السادات زاهدی؛ محمد مسعود مجیدی فر؛ عزیزاله جعفری؛ سید سعید هاشمی