نویسنده = شریفیان، سید مجتبی
ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب جهت احداث دهکده گردشگری

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 169-189

10.22034/jtd.2020.110402

سید حجت موسوی؛ سید مجتبی شریفیان؛ ابوالفضل رنجبر فردویی