نویسنده = تبریزی، نازنین
تحلیل اثر بخشی انگیزهای‌ لذت جویانه در استفاده مداوم از مقاصد گردشگری (مطالعه موردی: استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1402

10.22034/jtd.2023.376713.2718

مهدی رمضان زاده؛ مهری دنیوی؛ نازنین تبریزی