نویسنده = احمد شعرباف عیدگاهی
بخش بندی بازار بر مبنای مزایای مورد انتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 118-134

10.22034/jtd.2020.110398

عاطفه محمدزاده خلیل آبادی؛ احمد شعرباف عیدگاهی؛ یاسر آسمان دره