نویسنده = دربان آستانه، علیرضا
ارزیابی و رتبه‏‌بندی استان‏‌های کشور برای گردشگری پرندگان در مقصدهای تالابی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 313-335

10.22034/jtd.2021.230102.2123

سمیه کاظمی گوران آباد؛ محمدرضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


نقش گردشگری دانش محور در توسعه جوامع محلی ( مطالعه موردی: ژئوپارک قشم)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 189-202

10.22034/jtd.2019.190583.1770

علیرضا دربان آستانه؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی؛ مجید اصفهانی؛ علی غلامی


مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-170

10.22034/jtd.2018.69466

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی