نویسنده = ایمنی قشلاق، سیاوش
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل اثرات اجتماعی –فرهنگی گردشگری درمقاصد مذهبی و تاریخی (مطالعه موردی: شهرهای قم و اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

سیاوش ایمنی قشلاق؛ زهرا طباطبایی قمی


2. تحلیل نابرابری های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 107-128

حسن افراخته؛ محمدتقی رهنمایی؛ اصغر طهماسبی؛ سیاوش ایمنی قشلاق