نویسنده = قادری، اسماعیل
تعداد مقالات: 3
1. دسته بندی مدل های کسب وکار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-65

اسماعیل قادری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ جعفر باپیری


2. اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-29

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


3. مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 175-204

اسماعیل قادری؛ فاطمه باقری؛ محمدرضا فرزین؛ غلامرضا کاظمیان