نویسنده = قادری، اسماعیل
دسته بندی مدل های کسب وکار پلتفرم های تور و فعالیت با استفاده از تحلیل خوشه ای

دوره 9، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-65

10.22034/jtd.2019.174844.1674

اسماعیل قادری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ جعفر باپیری


اولویت‌بندی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری سلامت ایران در افق 1414 با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

دوره 8، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-29

10.22034/jtd.2019.173793.1663

کیوان پلویی؛ صفر فضلی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ اسماعیل قادری


مدیریت گردشگری ساحلی؛ تحلیل رویکرد یکپارچه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 175-204

10.22034/jtd.2018.144703.1486

اسماعیل قادری؛ فاطمه باقری؛ محمدرضا فرزین؛ غلامرضا کاظمیان