نویسنده = یزدان پناه، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تعیین عوامل موثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری، مطالعه موردی: شهرستانهای مسجدسلیمان، اندیکا و لالی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 1-16

علیرضا احمدی؛ عبدالعظیم آجیلی؛ معصومه فروزانی؛ مسعود یزدان پناه