نویسنده = صدیقه کیانی سلمی
اثرسنجی غذاهای بومی در توسعهٔ گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهران

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 133-154

10.22034/jtd.2023.376552.2709

لیلا شاهرخی یگانه؛ سید حجت موسوی؛ صدیقه کیانی سلمی