نویسنده = شمس السادات زاهدی
بنیان‌های فلسفی تقویت پایداری در گردشگری انبوه

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 291-313

10.22034/jtd.2021.302264.2436

محمود ضیائی؛ مسلم شجاعی؛ شمس السادات زاهدی؛ سید علی حسینی


طراحی الگوی ارزیابی توانمندی فنّاورانه در صنعت هتل‌داری مطالعة موردی هتل‌های زنجیره‌ای پارسیان تهران

دوره 10، شماره 4، دی 1400، صفحه 249-266

10.22034/jtd.2020.230022.2029

شمس السادات زاهدی؛ محمد مسعود مجیدی فر؛ عزیزاله جعفری؛ سید سعید هاشمی


ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-90

10.22034/jtd.2020.213222.1919

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی