نویسنده = رضوانی، محمدرضا
تبیین روند توسعهٔ اقامتگاه‌های بوم‌گردی در ایران با استفاده از تحلیل محتوا

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 219-230

10.22034/jtd.2022.212121.1912

مهدیه صباغ پور آذریان؛ محمدرضا رضوانی؛ وجه الله قربانی زاده


طراحی و پیاده‌سازی پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی گردشگری شهر تهران

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 333-350

10.22034/jtd.2021.284628.2334

سید حسن حسینی ساجدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسین منصوریان؛ احسان بابایی


ارزیابی و رتبه‏‌بندی استان‏‌های کشور برای گردشگری پرندگان در مقصدهای تالابی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 313-335

10.22034/jtd.2021.230102.2123

سمیه کاظمی گوران آباد؛ محمدرضا رضوانی؛ علیرضا دربان آستانه


مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 149-170

10.22034/jtd.2018.69466

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی