نویسنده = ایمانی خوشخو، محمدحسین
ارائه الگوی گردشگری تعالی گرا با رویکرد ارتباطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1400

10.22034/jtd.2021.309059.2471

حسن سلطان محمدی؛ منوچهر جهانیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور


تدوین مدل توسعه مدیریت منابع انسانی در هتل ها با رویکرد کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

10.22034/jtd.2022.318810.2528

همایون یوسفی؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ منوچهر جهانیان


شناسایی راهکارهایی جهت بازیابی و رونق موزه ها پس از بحران شیوع کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.364861.2673

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ لیلا میرقدر؛ مریم رستگارپناه؛ فرنگیس محمدی


تأثیرگذاری زیرساخت گردشگری بر انتخاب مقصد (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 126-147

10.22034/jtd.2019.178285.1694

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ مجید فرهادی یونکی؛ مهناز دوستی ایرانی


بررسی مهارت‌های همدلی قومی-فرهنگی کارکنان هتل‌ها با مشتریان، مورد مطالعه: گروه هتل‌های پارسیان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 179-194

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ محمد علی شفیعی؛ تیمور مرجانی


ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

دوره 5، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 84-106

10.22034/jtd.2020.110381

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ زهرا نادعلی پور