نویسنده = لطفی آشتیانی، سید محسن
طراحی مدل بازاریابی دیجیتال بر مبنای تئوری داده بنیاد در صنعت گردشگری پزشکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.401222.2780

سید محسن لطفی آشتیانی؛ لیلا اندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی