نویسنده = لقمان استرکی، سمیرا
رهیافت‌های توسعه گردشگری پزشکی در ایران از دیدگاه مدیران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1402

10.22034/jtd.2023.385022.2738

سمیرا لقمان استرکی؛ امین حکیم