نویسنده = پورمنافی، سعید
ارزیابی چندمعیارهٔ قابلیت طبیعت‌گردی به روش ترکیب خطی وزن‌دار و ترکیب آن با روش فازی

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 19-31

10.22034/jtd.2021.303942.2445

وحید راهداری؛ علیرضا سفیانیان؛ سعید پورمنافی؛ سعیده ملکی؛ وحید پورمردان