نویسنده = آلبونعیمی، ابراهیم
طراحی مدل بازاریابی دیجیتال بر مبنای تئوری داده بنیاد در صنعت گردشگری پزشکی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.401222.2780

سید محسن لطفی آشتیانی؛ لیلا اندرواژ؛ ابراهیم آلبونعیمی