نویسنده = آندرواژ، لیلا
مدل کیفی بازاریابی گردشگری سلامت و تأثیر آن در جذب توریسم در دهکده‌های سلامت؛ مبتنی بر تئوری برخاسته از داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.382998.2731

فروغ زکاوتی؛ لیلا آندرواژ؛ سهیلا زرین جوی الوار