نویسنده = آقاجری، زهره
واکاوی تعیین‏ کننده‏ های توسعه گردشگری روستایی در شهرستان دنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/jtd.2023.381504.2724

زهره آقاجری؛ مریم شریف زاده