نویسنده = شجاع، فائزه
پیش نمایی پیامدهای تغییر اقلیم بر توسعه گردشگری سواحل جنوب (جزیره کیش)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1402

10.22034/jtd.2023.380876.2725

فائزه شجاع؛ محسن حمیدیان پور