نویسنده = حاتمی نسب، سید حسن
تأثیر انگیزه و تجربه بر واکنش هیجانی در گردشگری تاریک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.378442.2712

سید حسن حاتمی نسب