نویسنده = شاهرخی یگانه، لیلا
اثرسنجی غذاهای بومی بر توسعه گردشگری خوراک در رستوران‌های سنتی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22034/jtd.2023.376552.2709

سید حجت موسوی؛ لیلا شاهرخی یگانه؛ صدیقه کیانی سلمی