نویسنده = اپرا جونقانی، الهام
بررسی اثرات اقتصادی گردشگری با استفاده از مدل داده - ستانده منطقه‌ای (مطالعه موردی: باغ دولت آباد یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/jtd.2023.370288.2692

فرناز دهقان بنادکوکی؛ الهام اپرا جونقانی؛ غلامحسین مرادی