نویسنده = دهقان بنادکوکی، فرناز
بررسی اثرات اقتصادی گردشگری با استفاده از مدل داده - ستانده منطقه‌ای (مطالعه موردی: باغ دولت آباد یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

10.22034/jtd.2023.370288.2692

فرناز دهقان بنادکوکی؛ الهام اپرا جونقانی؛ غلامحسین مرادی


برآورد اقتصادی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: باغ دولت‌آباد یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

10.22034/jtd.2023.392920.2758

غلامحسین مرادی؛ فرناز دهقان بنادکوکی؛ سجاد قنبری؛ مصطفی مرادی