نویسنده = رستگارپناه، مریم
شناسایی راهکارهایی جهت بازیابی و رونق موزه ها پس از بحران شیوع کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.364861.2673

محمدحسین ایمانی خوشخو؛ لیلا میرقدر؛ مریم رستگارپناه؛ فرنگیس محمدی