نویسنده = سلیمانی، سارا
شناسایی واولویت بندی عوامل موثر برگردشگری خلاق (نمونه موردی:هورامان استان کردستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.357543.2653

سارا سلیمانی؛ صبا کسانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین