نویسنده = خانلری، امیر
ارائهٔ مدل برندسازی آژانس‌های اینترنتی خدمات گردشگری در شبکه‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 87-103

10.22034/jtd.2022.353938.2644

رضوان چوبندیان؛ امیر خانلری؛ حمید رضا یزدانی؛ احسان عابدی