نویسنده = خوش طینت، بهناز
تأثیر شاخص های خوشبختی لگاتوم بر توسعه گردشگری بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1402

10.22034/jtd.2023.333614.2585

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ سمانه احمدی یوسف؛ ثمینه قاسمی فر