نویسنده = ده یادگاری، سعید
پیش آیند ها و پس آیندهای رفتار هم آفرینی ارزش در گردشگری غذا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22034/jtd.2023.327751.2562

سعید ده یادگاری؛ فاطمه فدایی؛ محمدمهدی پورسعید؛ افسانه اشرف زاده افشار