دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 15، تابستان 1397، صفحه 1-193 
6. نقش تجربه گردشگر در بهبود تصویر ذهنی مقصد گردشگری اصفهان

صفحه 97-112

محمد غفاری؛ احمد عباسی؛ امیررضا کنجکاو منفرد


8. تبیین همبستگی فضایی خدمات عمومی و گردشگری شهری مشهد

صفحه 130-148

محمد جواد جمشیدی؛ ناصر برک پور؛ خلیل کلانتری


9. مرور نظامند و فراتحلیل کیفی فرایندهای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری روستایی

صفحه 149-170

علیرضا دربان آستانه؛ محمدرضا رضوانی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی