دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، تابستان 1396، صفحه 1-223 
6. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

صفحه 109-133

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند


9. ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب جهت احداث دهکده گردشگری

صفحه 169-189

سید حجت موسوی؛ سید مجتبی شریفیان؛ ابوالفضل رنجبر فردویی