دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 11، شهریور 1396، صفحه 1-223 
6. شناسایی ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

صفحه 109-133

10.22034/jtd.2020.110408

هادی فهیم زاده؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حچت وحدتی؛ رضا سبهوند


9. ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب جهت احداث دهکده گردشگری

صفحه 169-189

10.22034/jtd.2020.110402

سید حجت موسوی؛ سید مجتبی شریفیان؛ ابوالفضل رنجبر فردویی