دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 10، بهار 1396، صفحه 1-215 
2. بررسی اثرات گردشگری شهری بر کیفیت زندگی شهروندان مطالعة موردی: شهر یاسوج

صفحه 23-44

ابوالفضل قنبری؛ الهام درخشان؛ سیدموسی صالحی؛ الله داد احمدی نصرآبادسفلی


7. بخش‌بندی بازار برمبنای مزایای موردانتظار شهروندان مشهد برای انتخاب مقصد گردشگری

صفحه 118-134

عاطفه محمدزاده خلیل آبادی؛ احمد شعرباف عیدگاهی؛ یاسر آسمان دره