دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1400، صفحه 1-272 
1. روند جهانی پژوهش در حوزه هم‌آفرینی در گردشگری: یک مرور نظام‌مند

صفحه 1-16

فاطمه محمدی؛ حمید رضا یزدانی؛ مونا جامی پور؛ مرتضی سلطانی


3. تحلیل ادراک ذینفعان از مسئولیت اجتماعی مجتمع‌های گردشگری

صفحه 33-44

نفیسه فضلی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری


5. مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک (مورد مطالعه: استان همدان)

صفحه 63-80

عباس صادقی پوریانی؛ ابوالفضل اردشیر تاج زاده نمین؛ علیرضا اسلامبولچی؛ منصور اسماعیل پور؛ علی اصغری صارم


13. نقش گردشگری دانش محور در توسعه جوامع محلی ( مطالعه موردی: ژئوپارک قشم)

صفحه 189-202

علیرضا دربان آستانه؛ فاطمه محمدزاده لاریجانی؛ مجید اصفهانی؛ علی غلامی


18. شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر پذیرش شهروندی شرکتی در کسب ‌وکارهای گردشگری

صفحه 303-319

حمیدرضا ایرانی؛ مرتضی سلطانی؛ مولود جمشیدزاده؛ یاور بابائی