دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 24، پاییز 1399، صفحه 1-292 
6. ارائه الگوی مدیریت راهبردی فضایی گردشگری میراث شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

صفحه 73-90

حمید قربانی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ سید سعید هاشمی؛ شمس السادات زاهدی


11. ظرفیت ایجاد اشتغال صنعت گردشگری با رویکرد پویایی سیستم ها

صفحه 153-172

عزیزاله جعفری؛ زهرا نادعلی پور؛ زهرا حیدری فر؛ محسن باقری


15. برندسازی مقصد گردشگری با تأکید بر شناسایی ابعاد شخصیت برند مقصد برای استان گیلان

صفحه 219-234

محمدرضا تقی زاده جورشری؛ نرگس دل افروز؛ محمود شبگو منصف؛ سعید باقرسلیمی