دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1399، صفحه 1-228 
5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موفقیت پایگاه اینترنتی جاباما

صفحه 67-78

حسین خنیفر؛ بنفشه خلیلی پور؛ محمد غفاری؛ حمیدرضا یزدانی


8. چالش های بین المللی سازی کسب و کارهای گردشگری کشاورزی در ایران

صفحه 113-130

عمران حیدری؛ داود ثمری؛ مرتضی موسی خانی؛ بهار بیشمی