ارزیابی و انتخاب ژئوتریل های ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

2 دانشگاه حکیم سبزواری

10.22034/jtd.2018.81147

چکیده

ژئوتریل یا مسیرهای زمین شناختی، بهترین مسیرهای پیاده یا سواره برای دسترسی به سایت های میراث زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی به منظور گردشگری هستند. معمولاٌ ژئوسایتها پراکنده هستند و آنهایی که در مناطق صعب العبور کوهستانی، جنگلی و یا سواحل صخره ای قرار دارند، دسترسی به آنها به راحتی امکان پذیر نیست. درمقابل، ژئوسایتهایی که در مناطق پست و کم شیب قرار گرفته اند، بنا به دلایلی مانند سهولت دسترسی و فعالیتهای علمی پژوهشی، به طور گسترده مورد بازدید و بررسی قرار می گیرند. برای معرفی یک ژئوپارک علاوه بر ارزیابی ژئوسایتها، باید ژئوتریلهای آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی یکی از مناطقی است که می تواند به عنوان ژئوپارک ملی یا بین المللی به دنیا معرفی شود. بدین منظور ابتدا، اسناد و نقشه ها و داده های مورد نیاز جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزارهایی همچون GIS، Envi و google earth به تهیه نقشه و تحلیلهای عددی پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد در ژئوپارک پیشنهادی 2984 کیلومتر جاده وجود دارد که سهم هر کیلومتر مربع 701 متر می شود. 9/42 درصد از جاده های ژئوپارک پیشنهادی آسفالت درجه 1 و 2 دارند. سه مسیر به طول 80 کیلومتر برای موتورسواری و دو مسیر به طول 25 کیلومتر برای ژئورافتینگ ترسیم شده است. سه مسیر برای شتر سواری به طول 122 کیلومتر در مناطق کویری و یک مسیر برای ژئوبایک به طول 81 کیلومتر در کنار جاده ترانزیتی حرم تا حرم برای ژئوپارک، پیشنهاد و ترسیم می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment And selection of geotrails proposed geopark of West Khorasan Razavi

نویسندگان [English]

  • mohamad ali zangane asadi 1
  • abolghasem amirahmadi 2
  • ali akbar shayan yeganeh 2
1 hakim sabzevari university
2 hakim sabzevari university
چکیده [English]

Geotrail or geological trails are the best hiking trails or rides to access geoheritage and geomorphologic sites for tourism. geosites usually are dispersed and those located in the hilly mountainous, forest or rocky shores, it is not possible to easily access them. In contrast, geosites located in low and low slopes, visited and reviewed widely for reasons such as scientific research activities. In order to introduce a geopark, in addition to evaluating geosites ,should be evaluated geotrails. The proposed geopark of the West of Khorasan Razavi is one of the areas that can be introduced as the national geopark or internationally.For this purpose, documents and maps and data are required to be collected then it has been paid to prepare maps and numerical analyzes using software such as GIS, Envi and google earth. Considering the effect of communication roads in tourism development, the parameter is the distance from the road to study the performance of the region's communication roads in the development of proposed geopark tourism and their digital layers are drawn.At geopark there are 2984 kilometers of proposed geopark that the share of each square kilometer is 701 meters. 42.9% of proposed geopark roads are grade 1 and 2 asphalt. Three paths with 80 km long are drawn up for motorcycling and two trails with 25 km long, for georafting. In geopark, three trails are proposed and mapped for 122km long riding camel in desert areas and 80 km long geobike along the Haram-to- Haram transit road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantitative assessment
  • Geotrails
  • Geopark
  • Geoconservation
  • Geomorphosite