برآورد ارزش غیراستفاده ­ای مجموعه تاریخی- فرهنگی آرامگاه بوعلی‌سینا  با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

آرامگاه بوعلی‌سینا به عنوان یکی از جاذبه ­های گردشگری استان همدان و از مناطق مهم گردشگری ایران می­باشد، به طوری که مطالعه ارزش اقتصادی گردشگری آن می­تواند در پیش­بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش، برآورد ارزش غیراستفاده­ای و گردشگری آرامگاه بوعلی‌سینا با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط است. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت مراجعه‌کنندگان به این مکان، الگوی کیفی لوجیت و روش پرسش‌نامه انتخابی دوگانه دو بعدی مورد استفاده قرار گرفت. داده­های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش­نامه و مصاحبه حضوری با 208 بازدیدکننده از مکان مذکور در سال 1393 جمع­آوری گردید. نتایج نشان داد که 5/78 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده و همچنین حفاظت از آرامگاه بوعلی‌سینا می‌باشند. همچنین متغیرهای سن، میزان رضایتمندی، درآمد ماهیانه و قیمت پیشنهادی اثر معنی­داری بر احتمال تمایل به پرداخت افراد دارند. میانگین تمایل به پرداخت افراد در این مکان معادل 24324 ریال و ارزش گردشگری سالیانه آرامگاه بوعلی‌سینا نیز 6810720000 ریال برآوردگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Non-use Value of Avicenna Mausoleum Using Contingent Valuation Method

نویسندگان [English]

  • Hamid Balali
  • Yousef Ebrahimi
چکیده [English]

Avicenna Mausoleum, located in Hamedan province is one of the important tourism areas in Iran, as evaluating of tourism value of this place could be useful in predicting needs, remove scarcities and development of tourism. The aim of this research is to estimate the Non-use  and tourist value of Avicenna Mausoleum with the use of contingent valuation method. For investigating effective variables on willingness to pay of individuals, logit model estimated with the use of Double-bounded Dichotomous Choice approach. Requested data set were obtained by completing questionnaires and interviewing of 208 individuals who visited mentioned place in year 2014. Results revealed that 78.5 percents of individuals were ready for paying as a use of the mentioned place. Also, results showed that variables include age, amount of pleasure, monthly revenue and bid had a significant effect on probability of willingness to pay of individuals. Mean willingness to pay for each visitor per year was 24324 RLs and annual tourist value of Avicenna Mausoleum was estimated 6810720000 RLs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourist value
  • Contingent Valuation Method
  • Logit Model
  • Willingness to pay
  • Avicenna Mausoleum
  • Hamedan