شناسایی‌عوامل‌تأثیر‌‌گذارِ‌‌ شبکه‌های‌اجتماعی بر‌‌ برندینگ‌گردشگری‌ایر‌ان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، یزد، ایران؛

2 استاد گروه مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران؛

3 استاد دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران؛

چکیده

گسترش شبکه های اجتماعی و جذب تعداد انبوهی از کاربران در نقاط مختلف دنیا سبب شده است تا این ابزار کارکردهای خاص خود را در عرصة گردشگری بیابد. هدف این نوشتار شناسایی عوامل تأثیرگذارِ شبکه های اجتماعی بر برندینگ گردشگری در ایران است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل تم، از نوع تحقیقات مقطعی است که در آن داده‎ها در خلال چند هفته جمع‎آوری شده است. در این تحقیق از دیدگاه 10 نفر از خبرگان موضوع بهره گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شده است. نتایح تحلیل تعداد 63 کد باز میان 330 مفهوم را نشان می دهد .63 کد باز که در قالب 18 تم دسته بندی شده‌اند. مقوله های شناسایی شده شامل ارزش گردشگر، اشتراک گذاری محتوا، اعتبارسنجی و نقد گردشگر، اعتماد گردشگر، آگاهی برند، برندسازی، تبلیغات و بازاریابی، تمایل گردشگر، خدمات الکترونیک، رسانه اجتماعی، عملکرد شرکت، عوامل سازمانی، مزیت رقابتی، مسئولیت اجتماعی، مشارکت گردشگر، نگرش گردشگر، نوآوری خدمات و وفاداری گردشگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the effective factors of social networks on tourism branding in Iran

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Amirmostofian 1
  • Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo 2
  • Hadi Khaniki 3
1 Ph.D. student of Islamic Azad University Meybod Branch, Iran.
2 Professor, Faculty of tourism, University of Science and Culture, Tehran, Iran;
3 Professor, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran.
چکیده [English]

The expansion of social networks and the attraction of a large number of users in different parts of the world has caused this tool to find its special functions in the field of tourism.
The purpose of this article is to identify the factors affecting social networks on tourism branding in Iran. This research is a cross-sectional research using theme analysis method in which data is collected over several weeks. In this research, the views of 10 experts on the subject have been used. Interviews and coding have been done using Maxqda software. The analysis results show the number of 63 open codes among 330 concepts. 63 open codes which are categorized into 18 themes. Identified categories include tourist value, content sharing, tourist credentials and critique, tourist trust, brand awareness, branding, advertising and marketing, tourist desire, electronic services, social media, company performance, organizational factors, competitive advantage, social responsibility, Tourist participation, tourist attitudes, service innovation and tourist loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Tourism Branding
  • Social Networks